jo.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Jednostek Organizacyjnych www.wilczyce.pl
OPS w Wilczycach strona główna 

Strategie i Programy

Program osłonowy w zakresie dożywiania "Posiłek
w szkole i w domu" na lata 2019-2023
 
Program dożywianie na lata 2019-2023

Opublikowane przez: Rafał Krawiec | Data wprowadzenia: 2019-01-08 08:58:08.
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017 -
2019

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017 - 2019 do pobrania poniżej w załączniku.

 
uchw1412016.pdf

Opublikowane przez: Rafał Krawiec | Data wprowadzenia: 2018-11-23 10:26:01 | Data modyfikacji: 2018-11-23 10:27:37.
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy
Wilczyce na lata 2016 - 2023

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wilczyce na lata 2016-2023 do pobrania poniżej w załączniku.

 
program.przemoc.2016-2023.pdf

Opublikowane przez: Rafał Krawiec | Data wprowadzenia: 2018-11-23 10:23:29 | Data modyfikacji: 2018-11-23 10:27:37.
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
gminy Wilczyce na lata 2016-2023.

Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Wilczyce na lata 2016-2023 uchwalona Uchwałą Nr XV/100/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 maja 2016 r. do pobrania poniżej.

 
STRATEGIA.2016-2023.pdf

Opublikowane przez: Rafał Krawiec | Data wprowadzenia: 2018-11-23 10:20:02 | Data modyfikacji: 2018-11-23 10:27:37.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Wilczyce na lata 2008 – 2015.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wilczyce na lata 2008 – 2015. - Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach.pdf

 

Opublikowane przez: Rafał Krawiec | Data wprowadzenia: 2018-11-14 18:54:27 | Data modyfikacji: 2018-11-23 10:27:37.

Zobacz:
 Status prawny .  Informacje o Organach .  Statut OPS .  Przyjmowanie i załatwianie spraw .  Regulamin organizacyjny .  Ewidencje, rejestry i archiwa .  Strategie i Programy .  Działalność  .  Kontrole zewnętrzne .  Ogłoszenia .  Informacje nieudostępnione .  Zarządzenia .  Sprawozdawzość . 
Data wprowadzenia: 2018-11-14 18:54:27
Opublikowane przez: Rafał Krawiec
  Biuletyn Informacji Publicznej - jo.wilczyce.pl