> Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny

Regulamin ogranizacyjny Gminnej Biblioteki
Publicznej w Wilczycach

Regulamin Organizacyjny GBP w Wilczycach

 

Opublikowane przez: Lidia Rutkowska | Data wprowadzenia: 2018-11-27 12:04:40 | Data modyfikacji: 2018-11-27 12:06:38.
Data wprowadzenia: 2018-11-27 12:04:40
Data modyfikacji: 2018-11-27 12:06:38
Opublikowane przez: Lidia Rutkowska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
Kierownik jednostki
Robert Paluch
Kontakt:
Tel: (+48 15) 837-72-75, 837-72-32, 837-73-93
Fax: (+48 15) 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl