> Dyrektor

Dyrektor

Wewnątrzszkolny System Oceniania
 
WEWNATRZSZKOLNY_SYSTEM_OCENIANIA25_10_2011.pdf

Opublikowane przez: test test | Autor: Ewa Dragan | Data wprowadzenia: 2012-11-28 20:23:37.
Szkolny Zestaw Podręczników 2012/2013
 
ZSW szkolny zestaw podrecznikow 2012-2013.pdf

Opublikowane przez: test test | Autor: Ewa Dragan | Data wprowadzenia: 2012-11-28 20:31:24.
Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Wilczycach
 
Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Wilczycach.pdf

Opublikowane przez: test test | Autor: Ewa Dragan | Data wprowadzenia: 2012-12-05 09:08:21.
2013/2014 Szkolny Zestaw Podręczników
 
ZSW szkolny zestaw podreczkow 2013-2014.pdf

Opublikowane przez: test test | Autor: Ewa Dragan | Data wprowadzenia: 2013-07-19 09:40:49 | Data modyfikacji: 2013-07-19 09:44:52.
Data wprowadzenia: 2013-07-19 09:40:49
Data modyfikacji: 2013-07-19 09:44:52
Autor: Ewa Dragan
ObowižEzuje od: 2013-06-14
Opublikowane przez: test test
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
Kierownik jednostki
Robert Paluch
Kontakt:
Tel: (+48 15) 837-72-75, 837-72-32, 837-73-93
Fax: (+48 15) 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl